11 Mayıs 2008 Pazar

VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER

VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER

Konular:
1. Sindirim Sistemimiz ve Sindirim Sistemi Sağlığımız
2. Boşaltım Sistemimiz Vücudumuzdan Atıkları Uzaklaştırır
3. Denetleyici ve Düzenleyici Sistemimiz
4. Duyu Organlarımız
5. Vücudumuzdaki Sistemlerin Sağlığı ve Organ Bağışı

KAZANIMLAR:

A. Sindirim sistemi ile ilgili olarak öğrenciler;

1.Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/ veya şema­ üzerinde gösterir.
2.Besinlerin vücuda yararlı hâle gelmesi için değişime uğraması gerektiğini tahmin eder.
3.Besinlerin kana geçebilmesi için mekanik ve kimyasal sindirime uğraması gerektiğini belirtir.
4.Enzimin kimyasal sindirimdeki işlevini açıklar.
5.Karaciğer ve pankreasın sindirimdeki görevlerini ifade eder.
6.Sindirime uğrayan besinlerin bağırsaktan kana geçişini açıklar.
7.Sindirim sistemi sağlığını olumlu-olumsuz etkileyecek etkenleri özetler ve tartışır.

B. Boşaltım sistemi ile ilgili olarak öğrenciler;

1.Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir.
2.Boşaltım sisteminde böbreklerin görevini ve önemini açıklar.
3.Boşaltım sistemi sağlığının korunması için alınabilecek önlemlerin farkına varır.
4.Bazı böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan teknolojik gelişmelere örnekler verir.

C. Denetleyici ve düzenleyici sistem ile ilgili olarak öğrenciler;

1.Denetleyici ve düzenleyici sistemin vücudumuzdaki sistemlerin düzenli ve birbiriyle eş güdümlü çalışmasını sağladığını belirtir.
2.Sinir sisteminin bölümlerini; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir.
3.Sinir sisteminin bölümlerinin görevlerini açıklar.
4.Refleksi gözlemleyecek bir deney tasarlar.
5.İç salgı bezlerini; model, levha ve/veya şema üzerinde göstererek görevlerini açıklar.

D.Duyu organları ile ilgili olarak öğrenciler;
1.Çevremizdeki uyarıları algılamamızda duyu organlarının rolünü fark eder.
2.Duyu organlarının yapılarını şekil ve/veya model üzerinde açıklar.
3.Duyu organlarının hangi tür uyarıları aldığını ve bunlara nasıl cevap verildiğini açıklar.
4.Koku alma ve tat alma arasındaki ilişkiyi deneyle gösterir.
5.Duyu organlarındaki aksaklıklara ve teknolojinin bu aksaklıkların giderilmesinde kullanımına örnekler verir.
6.Duyu organlarının sağlığını korumak amacı ile alınabilecek önlemlere günlük hayatından örnekler verir.
7.Kendini, görme veya işitme engelli kişilerin yerine koyarak onları anlamaya çalışır

E.Vücudumuzdaki sistemlerle ile ilgili olarak öğrenciler;
1.Vücudumuzdaki tüm sistemlerin birlikte ve eş güdümlü çalıştığına örnekler verir.
2.Bağımlılığa sebep olan maddelerin sistemlere etkisini araştırır ve sunar.
3.Organ bağışının önemini vurgular.
4.Sağlık sorunlarıyla birlikte toplumda görevlerini devam ettiren bireyleri takdir eder ve anlayışlı olur.

Hiç yorum yok: